Jessanne Mastop
Wie ben ik?
Ik ben Jessanne Mastop, geboren op 26 september, 1984 in Utrecht waar ik momenteel ook woon.

Korte biografie
Ik studeerde af in mei 2006 in Sociale & Organisatie Psychologie aan de Universiteit Leiden. In maart 2007 startte ik als promovendus op de afdeling Sociale & Organisatie Psychologie aan de Universiteit Leiden onder begeleiding van Eric van Dijk en Mariëlle Stel. Het onderwerp van mijn proefschrift is reacties op non-verbaal gedrag en de consequenties ervan voor mensen met hoge en lage status.

Onderzoek
Mijn onderzoek richt zich op de reacties op non-verbaal gedrag. In de literatuur worden twee soorten reacties onderscheiden: Imitatie (mimicry) en Complementair gedrag. Bij imitatie doe je de persoon na, terwijl je bij complementair gedrag het tegenovergestelde gedrag laat zien. Men veronderstelt dat beide reacties automatisch zijn en dat ze positieve consequenties hebben. Tot nu toe is het echter niet bekend wanneer mensen het ene type of gedrag laten zien en wanneer het andere. Het huidige onderzoek richt zich op deze vraag en onderzoekt of status en macht hierbij een rol spelen.

Adres Universiteit
Universiteit Leiden
Faculteit Sociale Wetenschappen
Sociale en Organisatie Psychologie
Postbus 9555
2300 RB Leiden
Nederland

E-mail
JMastop@fsw.leidenuniv.nl